פיטיגרילי (דינו סגרה, 1975-1893)

דקדוק: מבנה מורכב שמלמד שפה אך מעכב דיבור.פיטיגרילי (דינו סגרה, 1975-1893).