پیتی گریلی, (دینو سگره, 1271-1353)

[…] زن ها اصلا اين طورند . كسي را كه دوست شان دارد رد مي كنند اما در عوض روزي خودشان را به يكي ديگر كه لايق شان نيست تسليم مي كنند .
لياقت ؟ چه حرف ها مي زنيد ! ما زن ها خودمان را به عنوان پاداش لياقت به كسي تقديم نمي كنيم . ما كه جايزه نيستيم . خودمان را تسليم مي كنيم چون كه چنين ايجاب مي كند . […]پیتی گریلی, (دینو سگره, 1271-1353), كوكائين, 1299.

***
[…] زن ها در قلب ما شبیه آگهی هایی هستند که به دیوار چسبانده می شوند. برای پوشاندن آگهی اول، آگهی دوم را روی آن می چسبانند و این دومی آگهی اول را به کل زیر خود می گیرد و از چشم پوشیده می دارد. بعید نیست که تا چسب آن خشک نشده است رنگ آگهی اولی به طور مبهمی از پشت آگهی تازه به چشم بزند. اما طولی نمی کشد که به کل محو می شود. و بالاخره در یکی از این روزها، وقتی که همه چیز کهنه شود، آن آگهی که کاملاً در زیر است کنده می شود و همۀ آنها با هم به زمین می افتند و دیوار حافظه را خالی و عریان برجای می گذارند. […]پیتی گریلی, (دینو سگره, 1271-1353), كوكائين, 1299.