Pitigrilli (Dino Segrè, 1893-1975)

[…] Eter’in keskin kokusu bütün salona yayıldı. Bardakların dışı, buzun etkisiyle buğulanmıştı… Bir üçüncü uşak da, küçük bir kaşıkla, her davetlinin bardağına hemen eriyen beyaz bir toz ekti.

[…] Ürkek ve hürriyet aşkı ile çırpınan bir kaç kelebek odaya hücum etti. Bazıları gelip aynalara çarpıyor, bazıları da davetliler arasında saçma uçuşlar yapıyorlardı. Onlar ziyanın ışık altında gümüş, altın ve kar parçası gibi parlıyorlardı. Ümitsiz bir halde öteye beriye uçuşuyorlar, parlak tavana yapışıyorlar yahut da ürpererek yere düşüyorlardı. Onlardan biri, kanatları açık, gözleri de irileşmiş bir halde bir frakın yakasına kondu. Sonra uçtu ve bir kadının elbisesi ile bir gül arasında mekik dokudu, sonra da eter ve kloroform kolularıyle ani olarak boğuldu ve şampanya kadehinin içine, kanat-ları açık bir halde düştü.

Eter kolularıyla kelebekler sağa sola uçuyorlar, sonra da yerde can veriyorlardı. Müneccim, buketten bir gül kopardı, etere batırdı ve vecd içinde gözlerini ona dikerek ihtirasla koklamaya başladı. Yere uzanan sol ayağı, sanki bir elektro-manyetik hadisenin tesirinde imiş gibi sallanıyordu.Pitigrilli (Dino Segrè, 1893-1975), Kokain, 1921.

***

Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek.Pitigrilli (Dino Segrè, 1893-1975)

***

Zeka kafanın içindeki altın madenidir.Pitigrilli (Dino Segrè, 1893-1975)